Süleyman Şah kimdir

Süleyman Şah kimdir, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin dedesidir.

Süleyman Şah, tam adı Süleyman Şah Kaya Alpoğlu’dur. Ertuğrul Gazi oğludur. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin (Osman Bey)dedesidir. Soyu Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir.

Moğol hükümdarı Cengiz Han‘ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyu 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan’dan 50.000 hane ile Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu’ya gelerek, 1214’te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa‘ya yerleştiler.

Süleyman Şah, aşiretiyle beraber 25 Şubat 1221 tarihinde Ahlat’tan kalkarak Erzincan taraflarına doğru yola çıktı. Amasya‘da birkaç gün kalarak bu bölgede bulunan Gürcüler ve diğer kavimlerle savaştı. Fakat bu ülkede büyük bir mera bulamadı.

O sıralarda Halep‘te bulunan Eyyubî Devleti şubelerinden bir hükümdar, Haçlılarla çarpışmak üzere Süleyman Şah’ı Halep’e davet etti. Süleyman Şah, bütün ağırlıklarıyla ve oymaklarıyla beraber Amasya’dan yola çıktı. Elbistan taraflarından ilerliyordu. Nihayet önlerine Halep yakınlarında Fırat Nehri çıktı. Bu nehrin geçitlerini bilmiyorlardı. Süleyman Şah atını Fırat Nehrinin akarsularına sürdü. Fakat atı bu coşkun suyun akıntısına kapıldı. Süleyman Şah da ayağını üzengiden kurtaramadı. Sular atı ve Süleyman Şah’ı alıp gitti. Birkaç defa atıyla batıp çıktıysa da onu kurtaramadılar.

Süleyman Şah, 1227 yılında 60 yaşında Fırat nehrini geçerken boğularak öldü.

Ölümünden sonra beraberindeki iki adamı ile Caber Kalesi‘nin eteklerindeki bir kümbete 10 Kasım 1227 tarihinde gömülmüştür. O zamanlar bu mezara “Türk Mezarı” adını verdiler.

Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca, Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması‘na göre mezarın bulunduğu yer Türkiye’nin toprağı sayılmıştır. 1973 yılına kadar Caber Kalesi’nde Süleyman Şah’ın mezarının yanında bulunan türbesinde Türk askeri nöbet tutmaktaydı.

Ancak 1973 yılında bölgede yapılan Tabka Barajı’nın inşası ile bölgenin sular altında kalması ihtimaline karşı, Suriye ile yapılan bir anlaşma uyarınca daha kuzeye, sonraları Fırat üzerinde yapılan Karakozak Köprüsü’nün yakınına taşınmış, orada yeni bir türbe inşa edilmiştir ve askerlerimizin beklediği sınırlarımız dışındaki tek toprağımız o tarihten buyana artık bu yeni mekânındadır.

Türkiye, Fırat üzerindeki baraj sularının yükselmesi üzerine 2008’den itibaren türbenin bulunduğu alanı yenilediği için altlarına fore kazıklar ve geçirimsiz tabakalar kondu, etrafa yeniden beton bir duvar örülüp taşlarla kaplandı. İki yeni bayrak direği dikildi ve mezarın etrafının Türkiye’den gönderilen ağaçlar ve hazır çim ile yeşil bir alan haline getirilmesine çalışıldı.

Süleyman Şah’ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına döndü. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi, 444 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gittiler. Bir müddet sonra da Ankara‘ya gelerek Karacadağ’a yerleştiler. Arkasından Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından Söğüt’e Uçbeyi tayin olundu. Onun oğlu Osman Bey de Osmanlı Devletini kurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.