Jean Calvin kimdir

Ad Soyad: Jean Calvin Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1509 Nereli: Fransa Meslekler: Ölüm Tarihi: 27 Mayıs 1564

Jean Calvin kimdir, Fransız din reformcusu. 16. yüzyılda Avrupa’da gelişen Reform hareketinin en önemli önderlerinden olan Jean Calvin, Kalvinizm mezhebinin kurucusudur. Ayrıca, Presbiteryenlik üzerinde derin izler bırakmıştır.

Jean Calvin, 10 Temmuz 1509 tarihinde Noyon, Fransa‘da doğmuştur. Noyon Piskoposluğu’nda görevli olan babasının etkisiyle küçük yaşta dinsel konularla ilgilenmeye başladı. 14 yaşında iken 1523 yılında Paris‘e giderek, en ünlü kolejlerde eğitim aldıktan sonra, felsefe, mantık ve hukuk öğrenimi gördü. Neredeyse Katolik rahibi olacaktı. Martin Luther‘in öğretilerinden etkilendi ve kısa süre sonra papanın ve Katolik Kilisesinin zenginliğini ve gücünü eleştirmeye başladı.

1533 yılında Desiderius Erasmus‘un yapıtlarına duyduğu hayranlığın bir sonucu olarak ve Martin Luther‘in görüşlerini inceleyen Calvin, Protestanlık’a yakınlık duymaya başladı. 1534 yılında Katoliklikten Protestanlığa geçti ve Katolik inançların egemen olduğu Fransa‘da yaşamı tehlikeye girince İsviçre‘deki Protestan kent Basel’e kaçtı.

Fransız asıllı teolog Jean Calvin, Katolik Kilisesi’ne ve Papalık’a muhalefet sonucu kurulan Protestanlık mezhebinin Martin Luther‘den sonraki ikinci büyük ismi. Akla büyük önem vererek, yerleşmiş kuralları eleştiren Protestoktaya taşıdı.

Calvin’in inanışına göre din yöneticilerin ve kurumların elinde bir baskı ya da çıkar aracı olmamalıdır. Din yalnızca insan ile Tanrı arasında bir inanç sorunudur. İnsan dini kilise ya da öğretim kurumları aracılığıyla değil, doğrudan Kutsal Kitap’a (Tevrat-İncil) başvurarak öğrenmelidir. Tanrı ile insan arasında Hz. İsa‘dan başka bir aracı söz konusu olamaz.

Jean Calvin 1536 yılında, Cenevre‘de iken Hıristiyanlık Dininin Kurumları kitabını yazdı. Aynı yıl protestan bir din adamının teşvikiyle din eğitimi vermeye başladı. Calvin Hıristiyanların, papayı ve Katolik Kilisesini değil İncil’i rehber edinmeleri gerektiğini söyledi. İnsanların hiçbir zaman cennete gitmeyi hak edecek kadar iyi olamayacaklarını, Tanrı’nın bazı insanları kendi “seçkin kişisi” seçtiğini iddia etti. Hıristiyanların her zaman Hz. İsa‘nın öğretilerine uygun yaşamaları gerektiğini söylüyordu. 1537 yılında “İnanç Bildirge”sini yazdı ve tüm Cenevreliler’i bu bildirgeyi imzalamaya davet etti. Şehirde çatışma çıktığı için 1538 yılında şehirden kovuldu ve Strazburg’a gitti. Strasbourg’da bir kilise kurdu, dinbilim dersleri verdi.

1541 yılında Protestanlara liderlik etmesi için Cenevre’ye gitmesi istendi. Orada okullar ve bir üniversite kurdu. Burada katı bir teokratik yönetim kurdu; kiliseyi ve şehri örgütlemeye başladı. Düşmanlarını ve rejim aleyhtarlarını Cenevre‘den sürdürdü. 1555’te her türlü muhalefet susturulmuştu. Calvinciler 1561’de öbür Protestan reformculardan ayrıldılar. Günlük yaşamın hemen her alanı için katı kurallar belirlenmişti; dans etmek, tiyatroya gitmek ve kağıt oynamak yasaktı. Dükkân sahipleri malları için yüksek fiyat istediklerindliyordu, bir oğlan çocuğu ailesine saldırdığı için kafası kesildi. İnsanların sade kıyafetler giymesi ve parlak renklerden kaçınması, kadınların saçlarını örtmesi gerekiyordu. Calvin Cenevre’nin tek hakimi oldu. Calvin’e karşı çıkanlardan biri de İspanyol din bilgini Miguel Servet idi. Servet 1553‘te tutuklandı, daha sonra kazığa bağlanarak yakıldı. Öldüğünde, din üzerine fikirleri tüm Avrupa’ya yayılmaktaydı.

Calvin ulus yönetiminin ve toplum düzeninin Hıristiyanlık’ın özüne uygun olması görüşünü savunuyordu. Cenevre’de bu düşüncelerini yaşama geçirme olanağı buldu. Sınavla seçilen papazların oluşturduğu örnek bir kilise kurdu. Din öğreniminin ilkelerini saptadı, din okullarının sayısını artırdı. Calvin’in öğretilerini yaymak amacıyla, Cenevre hükümeti 1559’da yeni bir akademi kurarak, bugünkü Cenevre Üniversitesi’nin temelini attı. Böylece Cenevre, Protestan din bilginlerinin toplandığı büyük bir öğrenim merkezi durumuna geldi.

Jean Calvin, 1540 yılında dul olan Idelette de Bure ile evlendi. 1541 yılında bir çocuğu oldu ancak çok küçükken öldü.

Jean Calvin, 27 Mayıs 1564 tarihinde Cenevre, İsviçre‘de 55 yaşında ölmüştür.

Calvin’in ölümünün arkasından gelen Theodore de Beze, Kalvinizmi bir doktrin haline getirmeye başlayan kişidir. Kalvinizmin temel görüşleri, “Hidayet doktrinleri” veya “Kalvinizmin beş noktası” (diğer deyişle Dordecht hükümleri) olarak bilinir. Kalvinizm, İngiltere, Almanya, İsviçre, Macaristan, İskoçya, Hollanda ve Fransa‘da yayıldı. Daha sonra ilk püriten göçmenlerle birlikte Amerika‘da da yaygınlaştı. 1875 yılında Calvin’in takipçileri Dünya Birliği’ni kurdular. 2003 yılı itibarıyla bu kuruluşa bağlı kişi sayısı 75 milyonu bulmuştur.

Kitapları :
1536 – Christianae Religionis İnstitutio / Hıristiyanlık Dininin Kurumları

Jean Calvin sözleri :
Adaletsiz ve diktatörce yönetenler de, yine tanrı tarafından insanların günahlarından dolayı onları cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir.

Tanrı kralların kralıdır.

İlgili Makaleler

Jean Calvin hakkında ziyaretçi yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu