Meslekler

Konfüçyüs kimdir

Konfüçyüs kimdir, Büyük Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi dietilerin kuramcısıdır. Konfüçyüs, MÖ 27 Ağustos 551 tarihinde Lu eyaleti, Çin‘de Qufu şehrinde Kong ailesinden Shu-Liang He’nin oğlu olarak doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, yoksulluk içinde büyümüştür. Fakir fakat saygın bir aristokrat aileden gelmekteydi. Babasını henüz üç yaşında …

Devamı

Herbert Spencer kimdir

Herbert Spencer kimdir, “Evrim” teorisinde Charles Darwin’in bir numaralı rakibi olmuştur. Kırk yaşına kadar sistematik bir eğitim almamasına, okumayı fazla sevmemesine karşın birçok bilim dalında binlerce fikir ortaya atmış ve “evrim” teorisinde Charles Darwin’in bir numaralı rakibi olmuştur. Edindiği büyük başarıları mükemmel gözlem yeteneğine borçludur, yaptığı gözlemlerle binlerce fikrini destekleyecek …

Devamı

Peter Singer kimdir

Peter Singer kimdir, Avustralyalı filozof ve önde gelen bir hayvan hakları savunucusudur. Peter Singer, 6 Temmuz 1946 tarihinde Melbourne, Avustralya‘da doğmuştur. Tam adı Peter Albert David Singer’dır. Avusturya Yahudilerinden olan ailesi 1938 yılında nazi Almanyasından kaçarak Avustralya’ya gelmiştir. Felsefe eğitimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamladı. Oxford’da ve ABD’deki çeşitli üniversitelerde …

Devamı

Diyojen kimdir

Diyojen kimdir, MÖ 412 – MÖ 323 yılları arasında yaşamış Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Diyojen, MÖ 412 yılında Sinop‘da doğmuştur. Sinoplu Diogenes(Diyojen) diye ün yapan bu Kinik filozof, asıl mesleği kuyumculuk olan ve parayı çok sevdiği için kalp para basan bir kalpazanın oğludur. Babası Hicesias kalp para bastığı için …

Devamı

El Kindi kimdir

El Kindi kimdir, El-Kindi, bir filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta müzikte bir uzman idi. Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. El Kindi, 801 yılında Irak‘da Küfe’de doğmuştur. Tam adı Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Kindi’dir. Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Dedesi Eş’as, …

Devamı

Friedrich Nietzsche kimdir

Friedrich Nietzsche kimdir, Alman filozof ve yazar. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Alman filozof ve yazar. “Ebedi dönüş“, “Amor fati“, “Güç istenci” ve “Üst-insan” kavramlarını felsefe dünyasına kazandırmıştır. Çoğu edebiyat çevresince, Avrupa‘nın en büyük yazarı olarak kabul …

Devamı

Antisthenes kimdir

Antisthenes kimdir, MÖ 445 – MÖ 365 yılları arasında yaşamış Yunan düşünürü. Kinikler okulunu kurmuştur. Antisthenes, MÖ 445 yılında doğmuştur. Önce sofist filozof Gorgias‘ın ve ardından da Sokrates‘in öğrencisi olmuştur. M.Ö. 426 yılında Tanagra savaşında çarpışmıştır. Sokrates‘in ölümünden sonra kendi okulunu kurmuş ve felsefesinin örnek kişisi olarak Sokrates’i referans almıştır. …

Devamı

Pisagor kimdir

Pisagor kimdir, Yunan filozofu ve matematikçisidir. En iyi bilinen teoremi; kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. Pisagor, M.Ö. 596 yılında Sisam adasında doğmuştur. Yüzük taşı yapımcısı Mnesarkhos’un oğludur.İlk eğitimini doğduğu adada aldı. Tales’in öğrencisi oldu. Tales, Pisagor’un daha iyi gelişmesi için Mısır’a gitmesini istiyordu çünkü Mısır, dönemin matematikte öncü ülkesiydi. Yurdundan …

Devamı

Friedrich Engels kimdir

Friedrich Engels kimdir, Karl Marx‘la beraber, Komünist Manifesto’yu yazmıştır. Friedrich Engels, 28 Kasım 1820 tariz, Prusya‘da (bugün Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan Wuppertal) doğmuştur. Annesi Elisabeth Franciska Maurita, babası pamuklu dokuma fabrikatörü Friedrich Engels’dir. İlkokula Barmen’de başladı. 1834 yılında ise Elberfeld’deki liseye devam etti. 1837 yılında liseyi bitirmesine bir …

Devamı

Sokrates kimdir

Sokrates kimdir, M.Ö. 469, MÖ 399 yılları arasında yaşamıştır. Yunan filozof. Felsefenin kurucularından biri olarak kabul edilir. İnsanın kendisiyle, evrenle ve toplumla olan ilişkisinin ne olduğini araştırmış olan Sokrates, temelleri “Soruya Soruyla Karşılık Verme” üzerine kurulu Sokrates Metodu‘nu(Diyalektik) düşünce dünyasına kazandırmıştır. Diyaloglarıyla, Plato, Aristophanes ve Xenophon‘ı derinden etkilemiş, ahlak felsefesi …

Devamı