Meslekler

Koca Mustafa Reşid Paşa kimdir

Koca Mustafa Reşid Paşa kimdir, Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında başrolde olan ve Osmanlı Devleti’ne ilk diplomasi usulünü getiren aydındır. Sultan I. Abdülmecit döneminde 6 kez olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay Sadrazamlık yapmıştır. Koca Mustafa Reşid Paşa, 13 Mart 1800 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası II. Bayezid Külliyesi Vakıfları ruznameçecisi Mustafa …

Devamı

Rüstem Paşa kimdir

Rüstem Paşa kimdir, Padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde 28 Kasım 1544 – 6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555 -10 Temmuz 1561 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman‘ın damadıdır. Rüstem Paşa, 1500 yılında Hyakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde Hırvat asıllı …

Devamı

Köprülü Mehmet Paşa kimdir

Köprülü Mehmet Paşa kimdir, 15 Eylül 1656 – 31 Ekim 1661 tarihleri arasında padişah IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devletinde sadrazamlık yapmıştır. Köprülü Mehmet Paşa, 1575 yılında Arnavutluk’un Berat sancağına bağlı Rudnik (Ruznik) köyünde doğmuştur. Babasının adı Hüseyin’dir. Gençliğinde İstanbul’a getirilerek Osmanlı sarayında hizmete alındı. Buradaki ilk görevi hassa aşçıları neferliği …

Devamı

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kimdir

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kimdir, 3 Kasım 1676 – 15 Aralık 1683 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı olarak görev yapmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1634 yılında Amasya’nın ilçesi Merzifon köylerinden biri olan Marinca’da doğmuştur. Babası tımarlı sipahi Oruç Bey, annesi Abide Hatun’dur. 4 yaşında yetim kalmıştır. Babası IV. Murat‘ın Bağdat’ı …

Devamı

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kimdir

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kimdir, Osmanlı Padişahı IV. Mehmet döneminde, 30 Ekim 1661 ile 3 Kasım 1676 tarihleri arasında on beş yıl dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 1635 yılında o devirde Amasya‘ya bağlı olan Vezirköprü’de doğmuştur. Babası Köprülü Mehmet Paşa, annesi Ayşe hanımdır. …

Devamı

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kimdir

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kimdir, 25 Ekim 1689 – 19 Ağustos 1691 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet Paşa‘nın oğludur. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 1637 yılında Vezirköprü’de doğmuştur. Köprülü Mehmet Paşa‘nın ortanca oğludur, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa‘nın kendisinden üç yaş küçük kardeşidir. 4 yaşındayken …

Devamı

Nizamülmülk kimdir

Nizamülmülk kimdir, Nizamülmülk, Büyük Selçuklu devletinin bir veziri olup siyasetname ismini verdiği öğütleri yazmıştır. Nizamülmülk, 10 Nisan 1018 tarihinde Tus, İran‘da doğmuştur. Gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî’dir. Varlıklı olan babası sayesinde iki kardeşi ile birlikte, devrin en iyi şartları içinde yetiştirildi. Daha 11-12 yaşlarında …

Devamı

Mahmud Şevket Paşa kimdir

Mahmud Şevket Paşa kimdir, 31 Mart Olayı olarak bilinen ayaklanmanın bastırılmasında ve Abdülhamit II‘in tahttan indirilmesinde rol oynamıştır. 278. Osmanlı Sadrazamıdır. V. Mehmet Reşat saltanatında 23 Ocak 1913 – 11 Haziran 1913 tarihleri arasında dört ay ondokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Mahmud Şevket Paşa, 1856 yılında Osmanlı …

Devamı

Sokollu Mehmed Paşa kimdir

Sokollu Mehmed Paşa kimdir, Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde, Osmanlı‘da görev yapan, denizci ve sadrazam. 1506 yılında Bosna’nın Sokoloviç kasabasında dünyaya gelen Sokollu Mehmed Paşa, devşirme çocuklar arasında Edirne‘ye getirilmesinin ardından, Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirildi. Saraydan kapıcıbaşı olarak çıkan …

Devamı

Mithat Paşa kimdir

Mithat Paşa kimdir, Mithat Paşa, Osmanlı Devleti‘nde maliye, idare ve eğitim alanlarında birçok reformlar yapmış, 1876 Kanun-ı Esasi‘nin hazırlanmasında ve 1.Meşrutiyet‘in ilan edilmesinde öncülük yapmıştır. Daha sonraki devirlerde izlenen bir devlet adamı olmuştur. 18 Ekim 1822‘de İstanbul‘da doğdu. Babası Rumeli Ulema sınıfından Rusçuklu Mehmed Eşref Efendi kadılık yapmaktaydı. Esas adı …

Devamı