Meslekler

Osman Gazi kimdir

Osman Gazi kimdir, Osman Gazi, Osman Bey ve I. Osman adlarıyla tanınan, 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti‘nin kurucusu ve ilk Osmanlı Padişahı. 1258‘de Söğüt‘te, Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun‘un çocukları olarak dünyaya gelen Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt’te Kayı Boyu‘nun yönetimine geçti. Henüz …

Devamı

II. Selim kimdir

II. Selim kimdir, Osmanlı padişahlarının on birincisi, İslam halifelerinin yetmiş altıncısı olan II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra padişahlık yapmış ve deniz seferlerine önem vermiştir. II. Selim, 28 Mayıs 1524‘te İstanbul’da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Hürrem Haseki Sultan‘dır. Şehzadeliğinde devrin âlimlerinden eğitim aldı. Deneyim kazanması ve devletin …

Devamı

III. Selim (3. Selim) kimdir

III. Selim kimdir, Osmanlı padişahlarının yirmi sekizincisi, İslam halifelerinin doksan üçüncüsü olan III. Mustafa Osmanlı devleti’nin iç ve dış sorunlarının olduğu bir dönemde padişahlık yapmıştır. 18 yıl tahtta kalmışe askeri alanda reformlar ile Osmanlı Devleti’ni bu durumdan çıkarmak için mücadele etmiştir. Ancak yaptığı ıslahatlardan memnun olmayan Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek …

Devamı

II. Süleyman (2. Süleyman) kimdir

II. Süleyman kimdir, Osmanlı padişahlarının yirmincisi, İslam Halifelerinin seksen beşincisi olan II. Süleyman 4 sene kadar kısa bir süre padişahlık yapmıştır. II. Süleyman, 15 Nisan 1624‘te İstanbul‘da doğdu. Sultan İbrahim’in Saliha Dilaşub Sultan‘dan olma oğludur. Bütün şehzadelerin gördüğü eğitim gibi onun da eğitmiyle ünlü alimler ilgilendi. Kardeşi IV. Mehmet‘in padişahlığı …

Devamı

II. Osman kimdir

II. Osman kimdir, II. Osman, 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Osmanlı padişahlarının on altıncısı olan Genç Osman, amcası I. Mustafa‘dan sonra çıktığı Osmanlı tahtında 4 yıl kadar kısa bir süre kalmış, yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhine olması tahttan indirilmesine neden olmuştur. II. Osman, 3 Kasım 1604‘te …

Devamı

Mehmet Reşat kimdir

Mehmet Reşat kimdir, 35. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat, 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul, Topkapı Sarayı‘nda doğmuştur. Annesi Gülcemal Kadın Efendi, babası I. Abdülmecit‘dir. Annesi arnavuttur. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Mehmet Reşat, V. Mehmed Reşad, Mehmed Reşad veya Sultan Reşat olarak da bilinir. Abdülhamit II abisi ve Vahdettin VI. …

Devamı

Yıldırım Bayezid kimdir

Yıldırım Bayezid kimdir, Dördüncü Osmanlı padişahı. Savaşta gösterdiği başarılar ve hızlı olması dolayısıyla kendisine “Yıldırım” ünvanı verilmiştir. İstanbul‘un fethi için oldukça önemli bir noktada bulunan Anadoluhisarı‘nı yaptıran Bayezid, Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün asker olarak çok beğendiği Osmanlı padişahlarından biridir. İstanbul’u kuşatmaya çalışmış olan ilk padişah olan Bayezid, Osmanlı topraklarının her tarafında …

Devamı

Yavuz Sultan Selim kimdir

Yavuz Sultan Selim kimdir, Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü olan Yavuz Sultan Selim, doğuya düzenlediği seferler sonunda halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesini sağlamıştır. Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470‘de Amasya’da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesinden Aişe Hatun’du. Şehzadeliği Amasya’da geçen Yavuz Sultan Selim, devrin önemli âlimlerinden …

Devamı

Osman Bey kimdir

Osman Bey kimdir, Osman Bey, Osman Gazi ve I. Osman adlarıyla tanınan, 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti‘nin kurucusu ve ilk Osmanlı Padişahı. 1258‘de Söğüt‘te, Ertuğrul Gazi ve Hayme Hatun‘un çocukları olarak dünyaya gelen Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt’te Kayı Boyu‘nun yönetimine geçti. Henüz …

Devamı

Orhan Gazi kimdir

Orhan Gazi kimdir, İkinci Osmanlı padişahı. 1326‘da, babası ve Osmanlı İmparatorluğu‘nun kurucusu Osman Bey‘in vefatıyla tahta geçmiş, Osmanlının beylik döneminden devlet olma sürecine doğru olan atılımlarında büyük rol oynamış, Osmanlı devlet teşkilatının kurucusu olmuştur. Padişahlığı döneminde Ankara, Bursa ve Rumeli Osmanlı topraklarına katılmış, Marmara ele geçirilmiştir. Yaya adındaki ilk sürekli …

Devamı