M Harfi Biyografiler

IV. Mustafa kimdir

IV. Mustafa kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi dokuzuncusu, İslam Halifelerinin doksan dördüncüsü olan IV. Mustafa, Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim’in yerine geçmiş ve…
IV. Murat kimdir

IV. Murat kimdir

Osmanlı padişahlarının on yedincisi, İslam halifelerinin seksen ikincisi olan IV. Murat, genç yaşta tahta geçtiğinden devlet idaresi annesi Kösem Sultan’nın…
IV. Mehmet kimdir

IV. Mehmet kimdir

Osmanlı padişahlarının on dokuzuncusu, İslam Halifeleri’nin seksen dördüncüsü olan IV. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra en uzun süre tahtta kalan…
I. Mustafa kimdir

I. Mustafa kimdir

Onbeşinci Osmanlı padişahı olan I. Mustafa, iki defa Osmanlı tahtına geçmiştir. Sultan I. Mustafa, 1591 yılından Manisa‘da doğdu. Babası III.…
I. Mahmut kimdir

I. Mahmut kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi dördüncüsü, İslam halifelerinin seksen dokuzuncusu olan I. Mahmut, Osmanlı Devleti’ndeki savaşların son bulmasıyla Anadolu’daki eşkiyalar ve Hicaz’daki…
II. Mustafa kimdir

II. Mustafa kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi, İslam Halifelerinin seksen yedincisi olan II. Mustafa 8 yıl 7 ay padişahlık yaptı. Döneminde Osmanlı Devleti…
II. Murat kimdir

II. Murat kimdir

Altıncı Osmanlı padişahı. II. Murat, 1404‘te Amasya‘da doğdu. Babası I. Mehmet (Çelebi Mehmet), annesi ise Dulkadıroğulları’ndan Emine Hatun idi. Şehzadeliği…
II. Mahmut kimdir

II. Mahmut kimdir

Osmanlı padişahlarının otuzuncusu, İslam halifelerinin doksan beşincisi olan II. Mahmut, çöküş içindeki Osmanlı Devleti’nin ıslahatlarla düzeleceğine inanmış ve büyük reformlara…
III. Mustafa kimdir

III. Mustafa kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi altıncısı, İslam halifelerinin doksan birincisi olan III. Mustafa’nın padişah olduğu dönem Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler ile savaş…
III. Murat kimdir

III. Murat kimdir

Osmanlı padişahlarının on ikincisi olan III. Murat döneminde Osmanlı toprakları en geniş sınırlarına ulaştı. II. Selim’den devraldığı 15.162.151 km² ülke…
Başa dön tuşu