M Harfi Biyografiler

Macit Flordun kimdir

Macit Flordun kimdir

Macit Flordun kimdir, Macit Flordun, 13 Mart 1939 tarihinde Bulgaristan’ın Vidin şehrinde doğmuştur. Macit Flordun, Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve…
Macide Tanır kimdir

Macide Tanır kimdir

Macide Tanır kimdir, Macide Tanır, 1922 yılında doğmuştur. Erenköy Kız Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Opera Bölümünü’nden…
Meg Ryan kimdir

Meg Ryan kimdir

Meg Ryan kimdir, Gerçek adı “Margaret Mary Emily Anne Hyra” olan Meg Ryan, 19 Kasım 1961’de ABD, Connecticut Fairfield’de doğmuştur.…
IV. Mustafa kimdir

IV. Mustafa kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi dokuzuncusu, İslam Halifelerinin doksan dördüncüsü olan IV. Mustafa, Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim’in yerine geçmiş ve…
IV. Murat kimdir

IV. Murat kimdir

Osmanlı padişahlarının on yedincisi, İslam halifelerinin seksen ikincisi olan IV. Murat, genç yaşta tahta geçtiğinden devlet idaresi annesi Kösem Sultan’nın…
IV. Mehmet kimdir

IV. Mehmet kimdir

Osmanlı padişahlarının on dokuzuncusu, İslam Halifeleri’nin seksen dördüncüsü olan IV. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra en uzun süre tahtta kalan…
I. Mustafa kimdir

I. Mustafa kimdir

Onbeşinci Osmanlı padişahı olan I. Mustafa, iki defa Osmanlı tahtına geçmiştir. Sultan I. Mustafa, 1591 yılından Manisa‘da doğdu. Babası III.…
I. Mahmut kimdir

I. Mahmut kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi dördüncüsü, İslam halifelerinin seksen dokuzuncusu olan I. Mahmut, Osmanlı Devleti’ndeki savaşların son bulmasıyla Anadolu’daki eşkiyalar ve Hicaz’daki…
II. Mustafa kimdir

II. Mustafa kimdir

Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi, İslam Halifelerinin seksen yedincisi olan II. Mustafa 8 yıl 7 ay padişahlık yaptı. Döneminde Osmanlı Devleti…
II. Murat kimdir

II. Murat kimdir

Altıncı Osmanlı padişahı. II. Murat, 1404‘te Amasya‘da doğdu. Babası I. Mehmet (Çelebi Mehmet), annesi ise Dulkadıroğulları’ndan Emine Hatun idi. Şehzadeliği…
Başa dön tuşu